Kako pronaći dodatne izvore finansiranja?

Kako pronaći dodatno finansiranje za velike, kapitalno intenzivne projekte i biznise u momentu kada ste iscrpli mogućnosti i okvire koje vam je vaša banka odobrila? Ovo pitanje postaje sve aktuelnije pogotovo u situacijama repozicioniranja, kada se kroz M&A aktivnosti želi ojačati tržišni položaj odnosno kada prepoznate interes da investirate u neki drugi biznis.

Ovom prilikom ne želimo da se osvrćemo na specifične vidove finansiranja koja sa sobom povlače ograničenja čije ispunjavanje dovodi u pitanje smisao samog poslovnog poduhvata. Na finansiranja koja podrazumevaju striktnu kontrolu namene sredstava, državne subvencije ili preferencijalne kredite iz para-državnih fondova. Takođe, isključujemo mogućnost prikupljanja sredstava kroz delimičnu promenu vlasničke strukture, što određeni broj vlasnika ni ne želi da razmatra.

U tim momentima, pogled najčešće ide ka razvijenijim ekonomijama u želji da se određeni instrumenti, odavno prisutni i potvrđeni u praksi, ponove na lokalu. Usled nerazvijenosti tržišta kapitala, finansijskih institucija kao i proizvoda koje one nude, mogućnost alternativnog finansiranja unutar zemlje za sada ostaje samo pusta želja lokalnih investitora. Najveće i dobro pozicionirane lokalne kompanije, svesne ovih limita, neminovno posežu za izvorima finansiranja na međunarodnom tržištu i tu najčešće plaćaju visoku cenu na odobrena sredstva. Ino-kreditori sa većim apetitom za rizik, po pravilu bez lokalnog prisustva, svoje plasmane skupo naplaćuju, na granici (često i preko) bazične isplativosti poslovnog poduhvata koji se želi osigurati primljenim sredstvima. U takvim situacijama, investitori su prinuđeni da žrtvuju profit tj. da prihvate neminovan gubitak zarad ostvarenja nekog strateškog cilja. Najčešći finansijski proizvodi koji se razmatraju u tim situacijama su subordinirani zajmovi, mezanin zajmovi, hibridni zajmovi (whole loans, stretch senior loans) ili obveznice.

Bez ulaženja u analizu svakog od pomenutih instrumenata, ono što je njihova zajednička karakteristika je da se novo finansiranje traži u momentu kada već postoji određen nivo zaduženosti. Tada je neophodan dodatan napor kreditora kako bi procenio i na kraju prihvatio veći nivo rizika za plasman čije servisiranje ide tek nakon izmirivanja neke postojeće kreditne obaveze, koja je po pravilu bolje obezbeđena i ima prioritet u naplati.

Zašto pomenutih proizvoda nema kod nas?

Razlozi su mnogobrojni i ako bi u jednoj formulaciji trebalo da ih sumiramo onda bi to jednostavno bila – sveukupna nerazvijenost finansijskog tržišta. Treba naglasiti da Srbija ovde nije nikakav izuzetak i da se ne razlikuje od većine ostalih zemalja centralne i istočne Evrope od kojih su većina članice EU. Reč je o relativno malim tržištima, bez jakih lokalnih finansijskih institucija i bez većeg broja investitora. Regulatorni okvir koji centralne banke primenjuju na finansijske institucije u ovom kontekstu predstavlja dodatno ograničenje, pa je svako finansiranje koje ide ka zoni većeg rizika automatski penalizovano obaveznim rezervisanjima. 

Kako ipak doći do dodatnih sredstava na lokalnom tržištu

Rešenje koje vidimo kao realno moguće, uzimajući u obzir pomenuta ograničenja, je uklapanje „dodatnog“ ili alternativnog vida finansiranja u neki od klasičnih bankarskih proizvoda uz pružanje dodatnih garancija i uz eventualno proširenje liste kolaterala. Godine koje investirate u izgradnju poverenja sa vašom poslovnom bankom bi u tim momentima trebalo da daju rezultate. Aranžman koji na papiru deluje kao potencijalni avanturizam, može razumeti samo neko ko duže vreme prati vaše poslovanje.  Ključno je da imate sagovornike koji razumeju vašu poziciju i koji imaju bazično poverenje u vas kao klijenta. To je osnovni preduslov da se uopšte zauzmu za vaš slučaj i upuste u zahtevnu i često nepredvidivu diskusiju sa odeljenjem riska i na koncu sa organima odlučivanja unutar svoje kuće. Ni jedan bankar po definiciji ne želi da pred svoje kolege donosi slučaj koji je „na ivici“ i koji ima velike šanse da u startu bude odbijen. Na početku je ključno preskočiti ovu delom objektivnu a delom psihološku barijeru. Nakon tog inicijalnog koraka, sve postaje lakše samom činjenicom da je vaš zahtev ozbiljno uzet u razmatranje i da sada različiti ljudi unutar banke rade na tome da definišu uslove pod kojima cela stvar može da se reši. Ako pri tom u procesu učestvuju iskusni profesionalci, rešenje se najčešće pronađe na zadovoljstvo obe strane.

Ukoliko se finansiranje na kraju odobri, vrlo verovatno ovo niko neće svrstati u jednu od nominovanih kategorija alternativnog finansiranja, ali je fakat da će najčešće ovakav hibridni aranžman u  jednom svom delu to de facto biti.

Na kraju krajeva, vas se to previše i ne tiče. Nije toliko bitno da li je mačka crna ili bela već da lovi miševe!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *